MYCIE KOSTKI BRUKOWEJ, TARASÓW,
CHODNIKÓW, PARKINGÓW

MYCIE DACHÓW, ELEWACJI

KOSMETYKA DRZEW I KRZEWÓW

ODŚNIEŻANIE DACHÓW

MONTAŻ BANERÓW REKLAMOWYCH, BILLBOARDÓW

MYCIE KOSTKI BRUKOWEJ, TARASÓW, CHODNIKÓW, PARKINGÓW

(usuwanie zabrudzeń przy użyciu myjki wysokociśnieniowej z zastosowaniem profesjonalnych środków czyszczących)

(usuwanie zabrudzeń przy użyciu myjki wysokociśnieniowej z zastosowaniem profesjonalnych środków czyszczących)

MYCIE DACHÓW, ELEWACJI

(usuwanie zabrudzeń pochodzenia organicznego, ciemnych nalotów, zanieczyszczeń z powietrza)

(usuwanie zabrudzeń pochodzenia organicznego, ciemnych nalotów, zanieczyszczeń z powietrza)

KOSMETYKA DRZEW I KRZEWÓW

(przycinanie drzew, cięcie tui)

(przycinanie drzew, cięcie tui)

ODŚNIEŻANIE DACHÓW

(odśnieżanie dachów płaskich i spadzistych, jedno i wielorodzinnych, hal i magazynów, centrów handlowych, budynków administracji publicznej, szkół basenów, obiektów sportowych)

MONTAŻ BANERÓW REKLAMOWCH, BILLBOARDÓW

Posiadamy uprawnienia, specjalistyczny sprzęt oraz wykwalifikowaną kadrę pracowników.

tel. 533 773 376
adres mailowy: biuro@kobeplus.pl